Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 06.01.2012 00:37:07 

Simba a Mody

Rhodesian Ridgeback

 

FCI-Standard N° 146  /  10.12.1996   / GB

 

RHODESIAN RIDGEBACK

ORIGIN :   Southern Africa.

Standard supplied by the Kennel Union of Southern Africa and the Zimbabwe Kennel Club.

 

DATE OF PUBLICATION OF THE ORIGINAL VALID STANDARD : 10.12.1996.

 

UTILIZATION : The Rhodesian Ridgeback is still used to hunt game in many parts of the world, but is especially prized as watch-dog and family pet.

 

CLASSIFICATION F.C.I. :            Group  6           Scenthounds and related breeds.

                                              Section 3   Related breeds.

                                              Without working trial.

                                                                      

BRIEF HISTORICAL SUMMARY : The Rhodesian Ridgeback is presently the only registered breed indigenous to southern Africa.  Its forbears can be traced to the Cape Colony of Southern Africa, where they crossed with the early pioneer’s dogs and the semi-domesticated, ridged Hottentot hunting dogs.  Hunting mainly in groups of two or three, the original function of the Rhodesian Ridgeback or Lion dog was to track game, especially lion, and, with great agility, keep it at bay until the arrival of the hunter.

The original standard, which was drafted by F.R.Barnes, in Bulawayo, Rhodesia, in 1922, was based on that of the Dalmatian and was approved by the South African Kennel Union in 1926.

 

GENERAL APPEARANCE : The Rhodesian Ridgeback should represent a well balanced, strong, muscular, agile and active dog, symmetrical in outline, and capable of great endurance with a fair amount of speed.  The emphasis is on agility, elegance and soundness with no tendency towards massiveness.  The peculiarity of the breed is the ridge on the back, which is formed by the hair growing in the opposite direction to the rest of the coat.  The ridge is the escutcheon of the breed.  The ridge must be clearly defined, symmetrical and tapering towards the haunch.  It must start immediately behind the shoulders and continue to the hip (haunches) bones.  The ridge must contain only two crowns, identical and opposite each other.  The lower edges of the crowns must not extend further down the ridge than one-third of its length.  A good average width of the ridge is 5cm (2”).

 

BEHAVIOUR / TEMPERAMENT : Dignified, intelligent, aloof with strangers, but showing no aggression or shyness.

HEAD

CRANIAL REGION :

Skull : Should be of a hair length (width of head between ears, distance from occiput to stop, stop to end of nose, should be equal), flat and broad between the ears; the head should be free from wrinkles when in repose.

Stop : The stop should be reasonably well defined and not in one straight line from the nose to the occipital bone.

FACIAL REGION :

Nose : The nose should be black or brown.  A black nose should be accompanied by dark eyes, a brown nose by amber eyes.

Muzzle : The muzzle should be long, deep and powerful.

Lips : The lips should be clean, closely fitting the jaws.

Jaws/Teeth : Jaws strong, with a perfect and complete scissor bite, i.e. the upper teeth closely overlapping the lower teeth and set square to the jaws.  The teeth must be well developed, especially the canines or holders.

Cheeks : Cheeks should be clean.

Eyes : Should be moderately well apart, round, bright and sparkling, with intelligent expression, their colour harmonising with the colour of the coat.

Ears :  Should be set rather high, of medium size, rather wide at base, and gradually tapering to a rounded point.  They should be carried close to the head.

NECK : Should be fairly long, strong and free from throatiness.

BODY :

Back : Powerful.

Loins: Strong, muscular and slightly arched.

Chest : Should not be too wide, but very deep and capacious; the brisket should reach to the elbow.   Forechest should be visible when viewed from the side.  Ribs moderately well sprung, never rounded like barrel-hoops.

TAIL : Should be strong at the root and gradually tapering towards the end, free form coarseness.  It should be of moderate length.  It should not be attached too high nor too low, and should be carried with a slight curve upwards, never curled.

LIMBS

FOREQUARTERS : The forelegs should be perfectly straight, strong and well boned, with the elbows close to the body.  When viewed from the side, the forelegs should be wider than viewed from the front.

Shoulders : The shoulders should be sloping, clean and muscular.

Pastern : Should be strong with light spring.

HINDQUARTERS : In the hind legs the muscles should be clean and well defined.

Stifle : Good turn of stifle.

Hock : Strong, well let down.

FEET : The feet should be compact and round, with well arched toes and tough, elastic pads, protected by hair between the toes and pads.

GAIT / MOVEMENT  : Straight forward, free and active.

COAT

HAIR : Should be short and dense, sleek and glossy in appearance, but neither woolly nor silky.

COLOUR : Light wheaten to red wheaten.  A little white on the chest and toes is permissible, but excessive white hairs here, on belly, or above toes is undesirable.  A dark muzzle and ears permissible.  Excessive black hairs throughout the coat are highly undesirable.

SIZE AND WEIGHT  :

Height at withers : Dogs :      63-69 cm (25” -27”).

                            Bitches :   61-66 cm (24” -26”).

Weight :               Dogs :       36,5 kg (80 lbs).

                            Bitches :   32   kg  (70 lbs).

FAULTS : Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.

 

Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.

 

N.B. : Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum


ŠTANDARD FCI č.146 (10.12.1996) GB
RHODESIAN RIDGEBACK - ORIGINÁL: JUŽNÁ AFRIKA
Slovenský názov: RODÉZSKY RIDŽBEK

RHODESIAN RIDGEBACK

Pôvod: Južná Afrika
Použitie: rodézsky ridžbek sa dodnes používa pri love v mnohých častiach sveta, ale najviac sa cení ako strážny a rodinný pes.
Klasifikácia: 6. skupina - duriče, farbiare a príbuzné plemená; 3. sekcia príbuzné plemená, bez skúšky

Krátky prehľad histórie: v súčasnosti je jediným registrovaným domácim plemenom v Južnej Afrike. Jeho predkovia sa dajú vystopovať do Kapskej kolónie v Južnej Afrike, kde boli krížení so psami prvých usadlíkov a polodomestikovanými poľovnými psami Hotentotov, ktoré mali "ridge". Lovia väčšinou v dvoj- až trojčlenných skupinách. Pôvodným poslaním rodézskych ridžbekov alebo levích psov bolo vystopovať korisť, predovšetkým leva, a s veľkou aktivitou ju udržať na mieste, až do príchodu lovca.

Pôvodný štandard, ktorý zostavil v roku 1922 F. R. Barnes z Bulawaye v Rodézii, vychádzal zo štandardu dalmatínca a bol uznaný Juhoafrickou kynologickou úniou roku 1926.

Celkový vzhľad: rodézsky ridžbek má byť vyvážený, silný, svalnatý a aktívny pes, súmerných línií, pri zodpovedajúcej rýchlosti je schopný veľkej vytrvalosti. Podstatná je čulosť, elegancia a dobrá telesná stavba, bez tendencie k masívnosti. Jedinečný je "ridge" - hrebeň na chrbte, vytvára ho srsť, ktorá rastie v protismere ostatnej srsti na tele. Ridge má byť poznávacím znakom tohto plemena. Musí byť symetrický, jasne ohraničený a má sa zužovať do špice. Začína tesne za plecami a pokračuje až po bedrové hrbolce, nemá mať viac ako dve rovnako tvarované koruny, ktoré sú obrátené proti sebe. Spodné okraje korún nesmú presahovať jednu tretinu celkovej dĺžky hrebeňa. Šírka hrebeňa by sa mala pohybovať okolo 5 cm.

Povaha: vznešený, inteligentný, rezervovaný voči neznámym, ale bez známok agresivity alebo plachosti.

Hlava
Temeno
Lebka: primerane dlhá, (šírka hlavy medzi ušami, vzdialenosť od výbežku medzitemennej kosti po čelový sklon a od čelového sklonu po ňucháč majú byť rovnaké) temeno ploché, dosť široké medzi ušami, v pokoji bez vrások.
Čelový sklon (stop): primerane vyznačený, nie v jednej línii od ňucháča po výbežok medzitemennej kosti.
Tvárová časť
Ňucháč: čierny alebo hnedý. Pri čiernom nose tmavé, pri hnedom jantárové oči.
Papuľa: dlhá, hlboká a mocná.
Pysky: suché, pevne priliehajú k čeľustiam.
Chrup: silné čeľuste s perfektným, pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom, t. j. horné rezáky tesne presahujú dolné rezáky a sú kolmé na čeľusť. Zuby, hlavne očné, sú mohutne vyvinuté.
Líca: ploché.
Oči: umiestnené primerane ďaleko od seba, sú okrúhle, jasné a žiariace, s inteligentným výrazom. Farba očí je v súlade s farbou osrstenia.
Uši: dosť vysoko nasadené, stredne veľké, dosť široké v nasadení, postupne sa zužujú k zaoblenej špičke. Nesené sú tesne popri hlave.
Krk: dosť dlhý, silný, bez voľnej kože.

Trup
Chrbát mocný.
Bedrá: silné, svalnaté a mierne klenuté.
Hrudník: nemá byť príliš široký, je veľmi hlboký a priestranný. Má dosahovať po lakte.
Predhrudie: má byť viditeľné pri pohľade zo strany.
Rebrá: sú dobre klenuté, nesmú byť súdkovité.
Chvost: pri koreni silný, nemá byť nasadený príliš vysoko alebo nízko, ku špici sa zužuje, nikdy nemá byť ťažkopádny. Je zdvihnutý, zahnutý mierne dohora, nikdy nie je stočený.

Končatiny
Predok: predné končatiny sú absolútne rovné, silné, s mohutnými kosťami, lakte tesne priliehajú k telu.
Lopatky: šikmé, suché a svalnaté, naznačujú rýchlosť.
Labky: uzavreté, s klenutými prstami, okrúhle, odolné, s pružnými vankúšikmi, medzi vankúšikmi chránené srsťou.
Zadok: suché, jasne vykreslené svalstvo, kolenné kĺby dobre zauhlené, silné, nízko umiestnené päty.

Pohyb: priamy, voľný a aktívny.

Osrstenie
Srsť: krátka, hustá, hladká a lesklá, nikdy nemá byť vlnovitá alebo hodvábna.

Farba: od svetlej pšeničnej po červenkastú. Malé biele znaky na hrudi a prstoch sú prípustné, ale veľa bielej srsti na týchto miestach, na bruchu alebo nad labkami nie je žiaduce. Papuľa a uši môžu byť tmavé. Nadmerný výskyt čiernych chlpov v srsti je veľmi nežiaduci.

Veľkosť
Požadovaná kohútiková výška:
psy 63-69 cm, sučky 61-66 cm.
Hmotnosť: psy 36,5 kg, sučky 32 kg.

Chyby: každá odchýlka od uvedeného sa má posudzovať ako chyba, ktorej hodnotenie priamo závisí od stupňa odchýlky.
Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

TOPlist